kvalitet
Michelle

Michelle

Help, mijn trauma omvat mijn hele leven

In de DSM-5 zijn er 5 criteria omgeschreven met symptomen waaraan men dient te voldoen om te spreken van PTSS. En men kan ook worden onderverdeeld in 2 subtypen (een met depersonalisatie en dissociatie, de ander met een late-onset). Belangrijkste symptomen waar clienten zelf over spreken blijven de flash-backs en pijnlijke herinneringen aan het traumatische voorval, nachtmerries, hyperalertheid, somberheid, prikkelbaarheid, angstgevoelens en slaapproblemen.

Er is tevens een hoop veranderd ten opzichte van de DSM-IV. Zo is PTSS geen angststoornis meer, maar valt het onder een nieuwe categorie van stress- en traumagerelateerde stoornissen. Ook zijn er nieuwe behandelmethoden aan het licht gekomen en nieuwe behandelcentra zoals PsyTrec. Gegeven blijft dat PTSS een ziekte blijft die goed te behandelen valt, maar dat het vanuit het oogpunt van de client vaak niet zo voelt. En dit maakt behandelen dus ook direct niet meer zo makkelijk.

Clienten met PTSS voelen zich vaak onbegrepen vanuit hun omgeving. Daarnaast speelt er ook veel schuld en schaamte en praat men niet graag over het verleden of de traumatische gebeurtenis. Het beleven van een pijnlijke gebeurtenis kan voor ieder individu anders zijn en valt ook niet objectief te beoordelen. Misbruik, mishandeling, het verliezen van een dierbare, ontslag, scheiding of relatiebreuk, een trauma kan vele vormen hebben.

De behandeling van PTSS bestaat vaak uit exposure en EMDR (specifieke behandeltechnieken toegespitst op het verwerken van een ingrijpende, traumatische gebeurtenis) in combinatie met een medicamenteuze behandeling. Maar ook schematherapie en cognitieve gedragstherapie zijn effectieve behandelmethoden. Wat opvalt is dat men vaak snel de traumatische gebeurtenis of pijnlijke herinnering kan behandelen. EMDR is zo effectief dat het binnen enkele sessies van 45 minuten een volledig rouw- en verwerkingsproces kan doorlopen. Echter, wat men vaak verwaarloost is de nazorg. Een client kan succesvol het verwerkingsproces hebben doorlopen en “klachtenvrij” ogen, maar zonder adequate nazorg ligt een terugval op de loer.

Juist terugvalpreventie en adequate nazorg is in mijn optiek belangrijk bij het behandelen van trauma’s of PTSS. Enkel het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis is niet genoeg. Men verliest namelijk veel tijdens een ziekteperiode van PTSS. Werk, vriendschappen of relaties komen onder druk te staan, sporten wordt opgegeven, soms is zelfs naar buiten gaan al te prikkelgevoelig. Daarom is het ingaan op de belangrijke pijlers als gezondheid, relaties en sociaal leven, heel belangrijk. Vanuit het team van Merk hoe Sterk gaan ze samen met de client hiermee aan de slag. Gevoelens en gezondheid worden getackeld in intensieve sportsessies, financien en netwerk worden onder de loep genomen. En ondertussen is de client samen met de psycholoog aan het werken aan het trauma.

Kortom, mensen met PTSS of die een trauma hebben ervaren, besef dat je een keuze hebt. Je kunt geholpen worden, ook al heb je het idee dat je er niet meer uitkomt. Het is een lange, niet gemakkelijke weg, maar je zult er komen. En staar je niet blind op alleen maar trauma therapie, denk ook aan de belangrijke pijlers in je leven.

Ben je geinteresseerd in een kennismakingsgesprek, neem vrijblijvend contact met mij op, of neem eens een kijkje op onderstaande websites.

www.psytrec.nl

www.merkhoesterk.com

 

Liefs,

Michelle

Share this post

Scroll to Top