Kwaliteit

Drs. Michelle Coenen is een Psycholoog NIP en heeft naast haar Universitaire opleidingen tevens diverse post-doctorale opleidingen gevolgd ter vakbekwaamheid. Daarnaast volgt zij intervisie en supervisie bij collega’s en volgt psychologie gerelateerde problematiek nauwlettend.

Michelle is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen, een grote beroepsvereniging voor psychologen. Hierdoor dient zij zich te houden aan de Beroepscode, welke terug te vinden is op http://www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode/de-beroepscode.html

Naast deze wet- & regelgeving heeft Michelle een geheimhoudingsplicht en zal er geen informatie worden gedeeld met andere partijen. Tenzij hier zelf toestemming voor is verleend. Als men er voor kiest om vergoeding aan te vragen zal er summiere informatie bij de zorgverzekeraar terecht komen.

Ondanks dat Michelle haar behandeling naar eer en weten uitvoert kan het zijn dat men ergens ontevreden over is. Mochten er bezwaren of klachten zijn, vertel het Michelle dan, en dan zal er samen worden gezocht naar een oplossing. Mocht dit onvoldoende zijn dan kan men zich wenden tot het NIP. Zie voor meer informatie hierover www.psynip.nl of zoek telefonisch contact (tel. 020 – 4106222).

Scroll to Top