Behandelmethoden

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een effectief bewezen behandelmethode waarbij cognities (gedachten) en gedrag een rol spelen. Samen onderzoeken we welke gedachten een belemmering voor je zijn en welke leiden tot nare gevoelens en problematisch gedrag. Je leert negatieve gedachten om te zetten tot positieve gedachten en meer realistisch te denken. Zo doorbreek je de vicieuze cirkel van negatieve gedachten, gevoelens en gedrag.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een effetief bewezen behandelmethode om negatieve herinneringen of ervaringen op een snelle manier te verwerken. De herinnering wordt dusdanig verwerkt dat het minder emotioneel beladen wordt en je (nieuwe) positieve herinneringen kan opslaan.

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Binnen de oplossingsgerichte therapie richt men zich op de positieve kwaliteiten en kernwaarden van een persoon. De nadruk ligt op het te bereiken doel en mogelijkheden die daar nu al voor aanwezig zijn. Het is een positieve, motiverende techniek en zorgt ervoor dat personen meer inzicht krijgen in eigen krachten en oplossingen.

Mindfulness

Mindfulness is een training waarbij je technieken leert om meer bewuster en meer in het ‘hier en nu’ te zijn. Je leert afstand te nemen van zaken die voor stress en druk zorgen en je gedachten als het ware ‘stil te zetten’. Tijdens de oefeningen zul je bewuster leren ademhalen en een meer accepterende, liefdevolle houding naar jezelf en anderen leren aan te nemen. Mindfulness is van toepassing bij diverse klachten en problemen en is een effectieve behandelmethode om beter leren om te gaan met de ongemakken waarmee men in het dagelijks leven wordt geconfronteerd. Mindfulness wordt individueel aangeboden en begin 2017 start een groepstraining Mindfulness, klink op deze link voor meer informatie hierover.

Psychodrama

Psychodrama is een interactieve methode waarbij gebruik wordt gemaakt van actiegerichte technieken zoals rollenspellen en visualisatie oefeningen om meer contact te krijgen met de eigen gedachten, emoties en de werkelijkheid en wereld om je heen.

Naast deze technieken worden ook principes vanuit de positieve psychologie, ACT, RET, Sensate Focus en psychodiagnostiek gebruikt in de gesprekken.

Scroll to Top